Galgamácsai Polgárőr és Tűzoltó Egyesület.

 

Megalakulása : 2004 .ápr. 15 .

 

Feladatunk a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

További feladatunk a tűzoltási és kárelhárítási feladatok ellátása katasztrófa esetén.

 

Mivel régebben már működöt kisebb- nagyobb sikerrel faluvédő egyesület . Úgy látták egy páran akik szívükön viselték a falunk közbiztonságát , hogy egy központilag bejegyzett és országosan alakuló Polgárőr Egyesületet hoz létre.

Ennek a fő kezdeményezője Turcsán János akkori önkormányzati képviselővolt és az elmaradt képviselői tisztelet díját ajánlotta fel egymillió Ft értékbe a megalakuló egyesületnek melynek mai napig a tagja és a kedves feleségét is beszervezte.

 

Megalakulásunkkor 32 fő alapító tag volt. Czuth László vezetésével.

Ahogy az évek teltek lekopott tagságunk 2013 évbe 20 főre. De ez a húsz fő teljes odaadással társadalmi munkába , minden juttatás nélkül ha kell éjjel is végzi a munkáját a falu lakosságának a biztonsága érdekébe. Munkánkhoz , önerőből vásároltunk Opel Astra személygépkocsit, mellyel a szolgálatainkat látjuk el. A rendőrséggel és az önkormányzattal szoros, napi kapcsolatba állunk, segítve egymás munkáját.

 

Az évek alatt három vezetősége volt az egyesületnek és úgy néz ki , hogy a 2012-es évben megválasztott vezetés egyenesbe tudja tartani az egyesület munkáját és a működéshez szükséges feltételeket tudja biztosítani. A lakosság biztonságának és értékeinek a védelmébe , Mobil Riasztók állnak a rendelkezésükre.

A vezetőség tagjai :

                                Móricz Máté   Elnök

                                Kelemen Mihály  Al elnök

                                Szendrei Szabolcs  Titkár

                                Szendrei Miklós  Vez. tag

                                Horváth Tibor  Vez. tag

Tagjaink :

                                Balog István

                                Balogné Krajcsovics Ildikó

                                Czuth László

                                Eck Balázs

                                Fodor Zsolt

                                János Brigitta

                                Kiss János

                                Maczó Albert

                                Maczó Albertné

                                Meczi Marian

                                Rajczi Kálmán

                                Szabó János

                                Szendrei Miklósné

                                Turcsán János

                                Turcsán Jánosné

Várjuk azon Galgamácsai lakosok, főleg fiatalok jelentkezését akik szintén magukénak érzi falunk jövőjét.

Ők is önzetlenül fel vállalják a Polgárőrökre vonatkozó törvényi előírásokat , rendelkezéseket és tenni szeretnének a BIZTONSÁGOS GALGAMÁCSÁÉRT.